Kategoria: Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy i malowania elewacji budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproszenie do składania ofert załącznik nr 1 – Formularz oferty załącznik nr 2 – Oświadczenie o akceptacji umowy załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnienieu warunków umowy załącznik nr 4 – Wizualizacja budynku załącznik nr 5 – Wizualizacja budynku załącznik nr 6 – Umowa na wykonanie robót