Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie w 2022 r. usług porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

(Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000)

  1. Zamawiający:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego

z siedzibą przy  ul. Sandomierskiej 26A,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel./Faks: ( 0-41 ) 265-34-67

  • Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • Dane o ofertach:

a)  liczba ofert złożonych:                  2                                 

b)  liczba ofert odrzuconych:             2                                            

  • Ceny ofert:

Cena najtańszej oferty (z VAT)         –  2000 zł / 1 miesiąc

Cena najdroższej oferty (z VAT)      –  3380,06  zł / 1 miesiąc

  • Wybrano ofertę:

Nie wybrano żadnej z ofert ze względu na przekroczenie wysokości kwoty  przeznaczonej na sfinalizowanie zamówienia.

Ostrowiec Świętokrzyski, 29.11.2021 r.