Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2022 r.

 

(Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000  zł)

  1. Zamawiający:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego

z siedzibą przy  ul. Sandomierskiej 26A,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel./Faks: ( 0-41 ) 265-34-67

  • Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2022 r.

  • Dane o ofertach:

a)  liczba ofert złożonych: 4                          

b)  liczba ofert odrzuconych – przekroczenie kwoty przeznaczonej na sfinalizowanie    zamówienia: 2

c)   liczba ofert odrzuconych -braki formalne: 1

  • Ceny ofert:

Cena najtańszej oferty (z VAT)         –    77.903,28  zł rocznie

Cena najdroższej oferty (z VAT)      –    121.032  zł rocznie

  • Wybrano ofertę:

Agencja Ochrony Osób i Mienia „CERBER” 27-500 Opatów ul Sienkiewicza  7/1