Szkoła Policealna

 


W Szkole Policealnej kształcenie odbywa się w następujących zawodach (w roku szkolnym 2022/2023):

 1. Opiekun medyczny (forma stacjonarna)
 2. Opiekun osoby starszej (forma zaoczna)
 3. Opiekunka środowiskowa (forma zaoczna)
 4. Opiekun w domu pomocy społecznej (forma zaoczna)
 5. Opiekunka dziecięca (forma zaoczna)
 6. Asystent osoby niepełnosprawnej (forma zaoczna)
 7. Technik masażysta (forma stacjonarna)
 8. Technik administracji (forma zaoczna)
 9. Technik bhp (forma zaoczna)
 10. Technik usług kosmetycznych (forma zaoczna)
 11. Technik sterylizacji medycznej (forma zaoczna)
 12. Podolog (forma stacjonarna)

Aby zapisać się do Szkoły Policealnej, należy wypełnić i złożyć w CKU wniosek.

Do pobrania: Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej

Do pobrania: Załącznik do wniosku – informacja o przetwarzaniu danych osobowych