Szkoła Policealna

Do pobrania: semestralny rozkład zajęć dla szkoły policealnej dla dorosłych 2017/2018 w formacie xls (excel)

Kierunki w szkole policealnej dla dorosłych:
 1. Opiekun medyczny
 2. Opiekun osoby starszej
 3. Opiekunka środowiskowa
 4. Opiekun w domu pomocy społecznej
 5. Opiekunka dziecięca (forma stacjonarna)
 6. Asystent osoby niepełnosprawnej
 7. Technik masażysta (forma stacjonarna)
 8. Technik administracji
 9. Technik bhp
 10. Technik informatyk
 11. Technik usług kosmetycznych
 12. Technik sterylizacji medycznej

Aby zapisać się do Szkoły Policealnej, należy wypełnić i złożyć w CKU wniosek.

Do pobrania: Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej