Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w CKU

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Centrum Kształcenia Ustawicznego dyrektor Aneta Pierścińska-Maruszewska wygłosiła wykład na temat piękna języka polskiego. Następnie w bibliotece dla słuchaczy zorganizowano konkursy, quizy, szarady, które tym samym stały się okazją, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności praktycznego posługiwania się językiem polskim. Formuła nauki przez zabawę okazała się ponadczasowa i… czytaj dalej »


SŁUCHACZE CKU ZNAJĄ PRAWO PRACY

W Centrum Kształcenia Ustawicznego już po raz drugi odbył się konkurs na temat znajomości prawa pracy, organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. – Znajomość kodeksu pracy, wiedza na temat higienicznych oraz bezpiecznych warunków pracy jest przydatna w życiu codziennym, a nam bardzo zależy na kształceniu takich umiejętności – mówi dyrektor CKU Aneta Pierścińska-Maruszewska. Inspektor PIP Stanisław… czytaj dalej »


TRENUJEMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I DZIELIMY SIĘ Z INNYMI

Dwanaście kompletów strojów dla czirliderek dopingujących siatkarki KSZO Ostrowiec oraz dwadzieścia kompletów strojów dla chórzystek przekazali słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla uczennic PSP nr 4. Z pomysłem uszycia strojów dla uczniów przez naszych słuchaczy wystąpiła dyrektor PSP nr 4 Agnieszka Batóg, a my bardzo chętnie przystaliśmy na tę propozycję. Nasi kursanci kształcący… czytaj dalej »


Rozpoczęcie zajęć w semestrze wiosna- lato 2018/2019

Informujemy, że rozpoczęcie semestru wiosna- lato 2018/2019 nastąpi: dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – 8 lutego 2019 r. g. 15:30, dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych – 8 lutego 2019 r. g. 15:30, dla “starych” Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 8 lutego 2019 r. g. 15:30, dla “nowych” Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 15 lutego 2019 r. g.… czytaj dalej »


Komunikat w sprawie opłat za egzamin maturalny w 2019 r.

W związku ze zmianą przepisów o opłatach za egzamin maturalny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny został przedłużony do 7 marca 2019 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją o opłatach, która została umieszczona w zakładce Egzamin maturalny/opłaty. W zakładce została także umieszczona wyszukiwarka ułatwiająca zdającym orientację w opłatach… czytaj dalej »


O PRAWACH KONSUMENTA

7.12.2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz osób bezrobotnych, realizującego współfinansowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego zadanie pod nazwą „Świadomy konsument – to doinformowany obywatel”, dla słuchaczy CKU odbyło się szkolenie poświęcone prawom konsumenta. Poprowadzili je w grupach prawnicy Grzegorz Partyka oraz Olgierd Hojnowski. – Kampanię informacyjno-edukacyjną w tym zakresie uważam za bardzo wartościową i przydatną… czytaj dalej »