ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na wykonywanie w 2022 r. profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

(Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł)

  1. Zamawiający:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego

z siedzibą przy  ul. Sandomierskiej 26A,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel./Faks: ( 0-41 ) 265-34-67

  • Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Wykonywanie w 2022 r. profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dane o ofertach:

a)  liczba ofert złożonych:                  1                                 

b)  liczba ofert odrzuconych:             0                                            

  • Ceny ofert:

Cena z oferty (z VAT)           –  198,00  zł za wszystkie badania  wym. w cenniku

W wyniku negocjacji cenowych ostateczna cena oferty 193, 00 zł

  • Wybrano ofertę:

Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny „PROMED” Spółka Lekarska Suda i Partnerzy, ul. Polna 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – za wszystkie badania wymienione w cenniku w kwocie 193,00 zł brutto.

Ostrowiec Świętokrzyski, 29.11.2021 r.