Egzaminy

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO cz. pisemna

4.05.2018 r. g. 9.00 s. 010 (konferencyjna) – język polski

4.05.2018 r. g. 14.00 s. 010 (konferencyjna) – język polski rozszerzony

7.05.2018 r. g. 9.00 s. 010 (konferencyjna) – matematyka

8.05.2018 r. g. 9.00 s. 010 (konferencyjna) – język angielski

9.05.2018 r. g. 9.00 – s. 010 (konferencyjna) – matematyka rozszerzona

11.05.2018 r. g. 9.00 – s. 010 (konferencyjna) – wiedza o społeczeństwie

14.05.2018 r. g. 14.00 – s. 010 (konferencyjna) – geografia

16.05.2018 r. g. 14.00 – s. 010 (konferencyjna) – historia

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO cz. ustna

10.05.2018 r. g. 14.00 – język angielski

15.05.2018 r. g. 14.00 – język polski


Komunikat w sprawie opłat za egzamin maturalny

Zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.
Dz. U z 2016 roku poz. 1943)

  1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
    1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
    2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
  2. Opłata za egzamin maturalny, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.
  3. Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Szczegółowe informacje o opłatach wraz z numerem konta i formularzami znajdują się tu: http://www.komisja.pl/info.php?i=289


Harmonogram przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Szkoła policealna dla dorosłych – część pisemna
Data Godzina Liczba zdających Kwalifikacja
11-01-2018 r. 14:00 12 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
11-01-2018 r. 14:00 1 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Szkoła policealna dla dorosłych – część praktyczna
Data Godzina Liczba zdających Kwalifikacja
10-01-2018 r. 13:00 1 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
13-01-2018 r. 8:00 1 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
11-02-2018 r. 8:00 4 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
11-02-2018 r. 12:00 4 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
11-02-2018 r. 16:00 4 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – część pisemna
Data Godzina Liczba zdających Kwalifikacja
11-01-2018 r. 12:00 3 E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
11-01-2018 r. 10:00 5 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
11-01-2018 r. 10:00 4 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
11-01-2018 r. 12:00 12 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
11-01-2018 r. 12:00 9 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
11-01-2018 r. 10:00 1 A.23. Projektowanie fryzur
11-01-2018 r. 14:00 12 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – część praktyczna
Data Godzina Liczba zdających Kwalifikacja
10-01-2018 r. 9:00 4 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
10-01-2018 r. 9:00 1 A.23. Projektowanie fryzur
27-01-2018 r. 9:00 2 E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
27-01-2018 r. 15:00 1 E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
27-01-2018 r. 8:00 4 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
27-01-2018 r. 12:00 4 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
27-01-2018 r. 16:00 4 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
27-01-2018 r. 9:00 3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
27-01-2018 r. 15:00 3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
28-01-2018 r. 9:00 3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
31-01-2018 r. 9:00 3 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
31-01-2018 r. 15:00 2 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
10-02-2018 r. 12:00 3 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
10-02-2018 r. 16:00 3 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
11-02-2018 r. 12:00 4 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
11-02-2018 r. 16:00 3 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej

 

 


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w “nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Download (PDF, 1.24MB)

załączniki


Informacja o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Download (PDF, 5.37MB)


Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  1. Po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (obowiązkowego lub dodatkowego).
  2. Zgłaszali w poprzednich latach dany przedmiot dodatkowy w deklaracji, ale do niego nie przystąpili (byli nieobecni).

Zapraszamy słuchaczy i nauczycieli do zapoznania się z procedurami maturalnymi

Procedury maturalne CKE