Egzaminy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w “nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Download (PDF, Unknown)

załączniki


Informacja o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Download (PDF, Unknown)


Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  1. Po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (obowiązkowego lub dodatkowego).
  2. Zgłaszali w poprzednich latach dany przedmiot dodatkowy w deklaracji, ale do niego nie przystąpili (byli nieobecni).

Zapraszamy słuchaczy i nauczycieli do zapoznania się z procedurami maturalnymi

Procedury maturalne CKE