Egzaminy

Harmonogram przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Szkoła policealna dla dorosłych – część pisemna
Data Godzina Liczba zdających Kwalifikacja
11-01-2018 r. 14:00 12 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
11-01-2018 r. 14:00 1 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Szkoła policealna dla dorosłych – część praktyczna
Data Godzina Liczba zdających Kwalifikacja
10-01-2018 r. 13:00 1 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
13-01-2018 r. 8:00 1 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
11-02-2018 r. 8:00 4 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
11-02-2018 r. 12:00 4 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
11-02-2018 r. 16:00 4 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – część pisemna
Data Godzina Liczba zdających Kwalifikacja
11-01-2018 r. 12:00 3 E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
11-01-2018 r. 10:00 5 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
11-01-2018 r. 10:00 4 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
11-01-2018 r. 12:00 12 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
11-01-2018 r. 12:00 9 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
11-01-2018 r. 10:00 1 A.23. Projektowanie fryzur
11-01-2018 r. 14:00 12 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – część praktyczna
Data Godzina Liczba zdających Kwalifikacja
10-01-2018 r. 9:00 4 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
10-01-2018 r. 9:00 1 A.23. Projektowanie fryzur
27-01-2018 r. 9:00 2 E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
27-01-2018 r. 15:00 1 E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
27-01-2018 r. 8:00 4 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
27-01-2018 r. 12:00 4 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
27-01-2018 r. 16:00 4 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
27-01-2018 r. 9:00 3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
27-01-2018 r. 15:00 3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
28-01-2018 r. 9:00 3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
31-01-2018 r. 9:00 3 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
31-01-2018 r. 15:00 2 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
10-02-2018 r. 12:00 3 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
10-02-2018 r. 16:00 3 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
11-02-2018 r. 12:00 4 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
11-02-2018 r. 16:00 3 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej

 

 


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w “nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Download (PDF, 1.24MB)

załączniki


Informacja o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Download (PDF, 5.37MB)


Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  1. Po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (obowiązkowego lub dodatkowego).
  2. Zgłaszali w poprzednich latach dany przedmiot dodatkowy w deklaracji, ale do niego nie przystąpili (byli nieobecni).

Zapraszamy słuchaczy i nauczycieli do zapoznania się z procedurami maturalnymi

Procedury maturalne CKE