Egzaminy

KOMUNIKAT O PRZYBORACH NA EGZAMINIE MATURALNYM (W NOWEJ FORMULE)

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Egzaminy pisemne:

6.05.19 r. g. 9.00 – język polski       g. 14.00 – język polski rozszerzony

7.05.19 r. g. 9.00 – matematyka

8.05.19 r. g. 9.00 – język angielski  g. 14.00- j. angielski rozszerzony

9.05.19 r. g. 9.00 – matematyka rozszerzona

10.05.19 r. g. 9.00 – biologia           g. 14.00 – wiedza o społeczeństwie

13.05.19 r. g. 9.00 – chemia

15.05.19 r. g. 9.00 – geografia

20.05.19 r. g. 14.00 – historia

Egzaminy ustne:

17.05.19 r. g. 14.30 – język angielski

21.05.19 r. g. 14.30 – język polski


Harmonogram przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń-luty 2019 r.

Część pisemna – 10 stycznia 2019 r.

Godzina 10.00

A.23. Projektowanie fryzur

Godzina 12.00

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Godzina 14.00

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Część praktyczna (model ,,D”) – 9 stycznia 2019 r.

Godzina 9.00

A.23. Projektowanie fryzur

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Część praktyczna (model ,,W”)

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

8 lutego 2019 r. godz. 15.00
9 lutego 2019 r. godz. 9.00

Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej

8 lutego 2019 r. godz. 8.00, 12.00, 16.00

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

9 lutego 2019 r. godz. 8.00, 12.00, 16.00


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w “nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Download (PDF, Unknown)

załączniki


Informacja o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Download (PDF, Unknown)


Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

    1. Po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (obowiązkowego lub dodatkowego).
  1. Zgłaszali w poprzednich latach dany przedmiot dodatkowy w deklaracji, ale do niego nie przystąpili (byli nieobecni).

Zapraszamy słuchaczy i nauczycieli do zapoznania się z procedurami maturalnymi

Procedury maturalne CKE