Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w CKU jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

2) porad i konsultacji;

3) warsztatów i szkoleń.

Pomoc ta jest realizowana przez doradców zawodowych oraz podczas zajęć z psychologiem,
a także okazjonalnie podczas dodatkowych spotkań z zapraszanymi psychologami czy innymi specjalistami z tego obszaru.

Konsultacje z psychologiem – niedziela g. 10-11 (co dwa tygodnie)

Konsultacje z doradcą zawodowym – poniedziałek g. 8.15-13.15, środa – g. 11.15-14.15, piątek g. 7.30-12.45