Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

ul. Sandomierska 26A,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel/fax (41) 265-34-67
ckuostrowiec@gmail.com

Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat przyjmuje interesantów:
podczas zjazdów:
poniedziałek           08.00-15.00
wtorek                  08.00-15.00
środa                    08.00-15.00
czwartek               08.00-15.00
piątek                   08.00-17.00
sobota                  08.00-15.00

w czasie, gdy nie ma zjazdów:
poniedziałek           08.00-15.00
wtorek                  08.00-15.00
środa                    08.00-15.00
czwartek               08.00-15.00
piątek                   08.00-15.00

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie, kierując je na adres placówki.

Dyrekcja w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w piątki (podczas zjazdów) w godz. 13.00-15.30
Zasady udzielania odpowiedzi na pisma przesyłane drogą elektroniczną (e-mail)

CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem treść korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

a) osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)

b) adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica)

c) przedmiotu sprawy, której dotyczy.