Kategoria: Zamówienia do 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert o równowartości poniżej 30.000 euro na wykonywanie w 2021 r. badań lekarskich pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (aktualizacja)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie w 2021 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (aktualizacja)

Zaproszenie do składania ofert cenowych o równowartości poniżej 30.000 Euro na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2021r.