Księgowość w małej firmie

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zarejestrowania własnej działalności gospodarczej oraz przekazanie wiedzy pozwalającej prowadzić księgowość oraz płace i kadry w małych i średnich firmach.

Program kursu obejmuje następujące tematy:
1. Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy
2. Zakładanie działalności gospodarczej
3. Dokumenty księgowe
4. Wynagrodzenia oraz formy zatrudniania pracowników
5. Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
6. Formy ewidencji podatkowej w małej firmie
7. Podatek od wartości dodanej – VAT
8. Zajęcia komputerowe WAPRO Kaper
9. Zajęcia komputerowe PŁATNIK

Dla każdego uczestnika udostępnione zostanie stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem Humansoft Corax oraz Płatnik

Czas trwania kursu: 36 godzin

Cena: 319 zł

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs. Formularz można wysłać elektronicznie na adres: cku@ostrowiec.edu.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 26A.