Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dają możliwość należytego przygotowania się do uzyskania tytułu technika.

Wszystkie Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne

Oferta edukacyjna kwalifikacyjnych kursów zawodowych w formie zaocznej (obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023):

 1. FRYZJER (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)
 2. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (Projektowanie i wykonywanie fryzur)
 3. FLORYSTA (Wykonywanie kompozycji florystycznych)
 4. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu)
 5. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu)
 6. ROLNIK (Prowadzenie produkcji rolniczej)
 7. TECHNIK ROLNIK (Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)
 8. ELEKTRYK (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)
 9. TECHNIK ELEKTRYK (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)
 10. KUCHARZ (Przygotowanie i wydawanie dań)
 11. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)
 12. TECHNIK INFORMATYK (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych)
 13. TECHNIK INFORMATYK (Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych)
 14. CUKIERNIK (Produkcja wyrobów cukierniczych)
 15. KRAWIEC (Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych)
 16. TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych)
 17. TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)
 18. TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)
 19. STOLARZ (Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych)
 20. ŚLUSARZ (Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)
 21. TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI (Przygotowanie imprez i usług turystycznych))
 22. TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI (Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych)
 23. TECHNIK STYLISTA (Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku)

Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić i złożyć w CKU wniosek.

Do pobrania: Wniosek na kwalifikacyjne kursy zawodowe
Załącznik do wniosku – informacja o przetwarzaniu danych osobowych