Kategoria: Zamówienia Publiczne

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A zaprasza do składania ofert cenowych o równowartości poniżej 30.000 Euro na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU.

I. ZAKRES CZYNNOŚCI  I OBOWIĄZKÓW: Wykonywanie czynności z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów: nadzoru wizyjnego oraz alarmowego znajdujących się w obiekcie wraz z bieżącą konserwacją tych systemów. Obiekt Centrum Kształcenia Ustawicznego jest wyposażony w system nadzoru wizyjnego (kamery) z funkcją zapisu na dysk rejestratora oraz system alarmowy z czujkami… czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie w 2015 r. badań lekarskich pracowników oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert (rozpoznanie cenowe) na wykonywanie w 2015 r. badań lekarskich pracowników oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim został wybrany wykonawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPIEKUN”, ul. Słowackiego 58, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta… czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2015 r. nie została wybrana oferta żadnej z firm. Uzasadnienie: wszystkie złożone oferty (6) przekraczają kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert (rozpoznanie cenowe) na wykonywanie w 2015 r. badań lekarskich pracowników oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach umowy. I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: a)      sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia… czytaj dalej »

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A zaprasza do składania ofert cenowych o równowartości poniżej 30.000 Euro na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU.

I. ZAKRES CZYNNOŚCI  I OBOWIĄZKÓW: Wykonywanie czynności z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów: nadzoru wizyjnego oraz alarmowego znajdujących się w obiekcie wraz z bieżącą konserwacją tych systemów. Obiekt Centrum Kształcenia Ustawicznego jest wyposażony w system nadzoru wizyjnego (kamery) z funkcją zapisu na dysk rejestratora oraz system alarmowy z czujkami… czytaj dalej »