ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o równowartości poniżej 130 000,00 zł na wykonywanie w 2023 r. badań lekarskich pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 2 – projekt umowy