Wynajem pomieszczeń

Wysokość stawek netto czynszu za najem pomieszczeń i powierzchni w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj pomieszczenia Okres rozliczeniowy Stawka czynszu netto

w zł

Sala gimnastyczna godzina

dzień

miesięcznie

35,00 zł

200,00 zł

1.300,00 zł

Sala dydaktyczna

 

godzina

dzień

miesięcznie

12,00 zł

65,00 zł

700,00 zł

Pracownia informatyczna godzina

dzień

50,00 zł

250,00 zł

Sala konferencyjna

 

godzina

dzień

55,00 zł

300,00 zł

Powierzchnie pod automaty

vendingowe, punkty

kserograficzne, itp.

miesięcznie 200,00 zł
Inne pomieszczenia miesięcznie za m2 8,00 zł
Powierzchnie reklamowe miesięcznie za m2 powierzchni

reklamowej

50,00 zł
Plac gruntu miesięcznie za m2 5,00 zł

 Do stawek czynszu wymienionych w tabeli należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.