Autor: admin

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do wykonywania kompozycji florystycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w wyniku oceny ofert, które wpłynęły na nasze zaproszenie do składania ofert o równowartości w złotych poniżej 30.000 Euro na dostawę pomocy dydaktycznych do wykonywania kompozycji florystycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wybrana została oferta złożona przez firmę: ORCHIDEA Bąk Sebastian, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul.… czytaj dalej »

Ferie w CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św. otwiera swoje drzwi przed wszystkimi mieszkańcami miasta, zarówno tymi starszymi, jak i najmłodszymi. Po przedszkolakach szkołę odwiedziły nieco starsze dzieci, spędzające zimowe ferie w Osiedlowym Domu Społecznym “Malwa”.

Przedszkolaki w odwiedzinach w CKU

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 21 na os. Stawki w Ostrowcu Św. wraz z rodzicami i opiekunami wybrali się do Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie mogły się przekonać, jak wyglądają niektóre zawody. Przedszkolaki mogły się wcielić we florystę i kosmetyczkę, a także skorzystać z usług fryzjera.

Sylwestrowe trendy

Pokaz fryzur sylwestrowych to temat ostatnich zajęć praktycznych, w których uczestniczyły słuchaczki CKU w Ostrowcu Św. Technik fryzur to jeden z kwalifikacyjnych kursów zawodowych, który cieszy się popularnością.  

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A zaprasza do składania ofert cenowych o równowartości poniżej 30.000 Euro na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU.

I. ZAKRES CZYNNOŚCI  I OBOWIĄZKÓW: Wykonywanie czynności z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów: nadzoru wizyjnego oraz alarmowego znajdujących się w obiekcie wraz z bieżącą konserwacją tych systemów. Obiekt Centrum Kształcenia Ustawicznego jest wyposażony w system nadzoru wizyjnego (kamery) z funkcją zapisu na dysk rejestratora oraz system alarmowy z czujkami… czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie w 2015 r. badań lekarskich pracowników oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert (rozpoznanie cenowe) na wykonywanie w 2015 r. badań lekarskich pracowników oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim został wybrany wykonawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPIEKUN”, ul. Słowackiego 58, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta… czytaj dalej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2015 r. nie została wybrana oferta żadnej z firm. Uzasadnienie: wszystkie złożone oferty (6) przekraczają kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferta dla wszystkich

Wykształcenie w kierunkach, które gwarantują zatrudnienie – taki cel postawiła sobie dyrekcja i kadra Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowcu Św. Nowa oferta edukacyjna szkoły przygotowana została w oparciu o dane statystyczne urzędów pracy i konsultacje z pracodawcami. Pojawia się więc szansa dla absolwentów na znalezienie pracy.