Autor: admin

KONFERENCJA PIP we współpracy z CKU

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim organizują konferencję pn. „Prawo pracy przez cały rok”, skierowaną do słuchaczy CKU oraz pracodawców i pracowników z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Konferencja odbędzie się 10.09.2021r. od godz.15. Jej cele to:– rozpowszechnianie informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy… czytaj dalej »

Uwaga zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy w SESJI LATO 2021 R.

31.08.2021 r. – Termin ogłoszenia i przekazania szkołom i placówkom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego (sesja czerwiec–lipiec 2021). 08.09.2021 r. – Termin przekazania szkołom i placówkom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (sesja czerwiec–lipiec 2021 r.)08.09.2021 r. od… czytaj dalej »

Wytyczne MEiN, MZ i GIS oraz CKU

Ogólne zasady: + Szczepienie rekomendowane dla pracowników szkół oraz słuchaczy Dezynfekcja przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. Dystans minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. Higiena częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczka w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.… czytaj dalej »

Regulamin konkursu „Bukiet urodzinowy”

Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na kompozycję florystyczną (bukiet) pt. „Bukiet urodzinowy”. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznegow Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Sandomierska 26A – zwany dalej „Organizatorem”. Partnerzy to Radio Rekord oraz Sponsorzy. Konkurs adresowany jest do kwiaciarni, pasjonatów florystyki, osób prywatnych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Cele konkursu to popularyzacja sztuki florystycznej… czytaj dalej »

Uwaga Maturzyści

Maturzyści, którzy chcą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym – 24.08.2021 r. o g. 9:00 – powinni zgłosić się niezwłocznie do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego. Dyrektor CKU oświadczenia te przesyła do OKE do 15.07.2021 r.

Uwaga Słuchacze KKZ

Odbiór zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 30.06.2021 r. w sekretariacie placówki.

Uwaga Maturzyści

Odbiór wyników egzaminu maturalnego, świadectw dojrzałości – 5 lipca 2021 r. od godziny 10:30 w sekretariacie placówki.