Autor: admin

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W CKU

Od 31 maja 2021 r. przy  zachowaniu zasad bezpieczeństwa, wytycznych GIS, MZ i MEiN oraz stosowaniu się do Regulaminu funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie pandemii wszystkie zajęcia w szkołach i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się w budynku CKU lub w gospodarstwie rolnym i we współpracy z pracodawcami. Praktyki zawodowe odbywają się… czytaj dalej »

Uwaga Słuchacze

Zajęcia z panią Ewą Zakowaną w dniach 14-15-16 maja 2021 r. zostają odwołane.W późniejszym terminie będziemy Państwa informować o dacie odpracowania tych zajęć.

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i… czytaj dalej »

KOMUNIKAT

Ogranicza się funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim do 25 kwietnia 2021 r. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie zdalnej z wyjątkiem praktycznej nauki zawodu dla słuchaczy przystępujących w sesji czerwiec-lipiec 2021 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/zawodowych w wymiarze nieprzekraczającym tygodniowo 16 godzin, jeśli nie ma możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem… czytaj dalej »

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/ZAWODOWEGO – SESJA – LATO 2021 R.

MS.04. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ CZĘŚĆ PISEMNA – 22 CZERWCA 2021 R., GODZ. 14.00 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 28 CZERWCA 2021 R., GODZ. 8.00, 12.00 ROL.04. PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ CZĘŚĆ PISEMNA – 8 CZERWCA 2021 R. GODZ. 8.00, 10.00, 12.00 (NA KOMPUTERZE) CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –11, 12, 13, 14 CZERWCA 2021R. GODZ. 8.00, 12.30,… czytaj dalej »