Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2015 r. nie została wybrana oferta żadnej z firm.

Uzasadnienie: wszystkie złożone oferty (6) przekraczają kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.