Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie w 2015 r. badań lekarskich pracowników oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert (rozpoznanie cenowe) na wykonywanie w 2015 r. badań lekarskich pracowników oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim został wybrany wykonawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPIEKUN”, ul. Słowackiego 58, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu oraz posiada najniższą cenę spośród rozpatrywanych ofert.