Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w wyniku oceny ofert na świadczenie ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU na wykonawcę wybrana została firma: Agencja Ochrony Osób i Mienia “Cerber” Wojciech Żurek, ul. Sienkiewicza 7/1, 27-500 Opatów.