Zaproszenie do składania ofert cenowych o równowartości poniżej 30.000 Euro na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2021r.