Zaproszenie do składania ofert o równowartości poniżej 30.000 euro na wykonywanie w 2021 r. badań lekarskich pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (aktualizacja)