Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie w 2021 r. profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim