Autor: admin

Komunikat

Kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.Dotychczasowy harmonogram egzaminu maturalnego przestaje obowiązywać.O nowych terminach egzaminu maturalnego MEN poinformuje z wyprzedzeniem około 3 tygodni.

Informacja od doradcy zawodowego

Drodzy Słuchacze CKU, poniżej zamieszczony został ,,Poradnika dla osoby diagnozowanej (klienta)”, który pomoże Wam lepiej zrozumieć istotę procesu diagnozowania osoby poszukującej pracy oraz metody i narzędzia do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych. Poniższa publikacja ułatwi Wam przejść proces poszukiwania pracy oraz dostarczy szereg przygotowanych wzorów dokumentów do bezpośredniego wykorzystania, tj.  CV, list motywacyjny,… czytaj dalej »

Informacja od kierownika szkolenia praktycznego

Praktyki  zawodowe stanowią integralną część  procesu dydaktyczno – wychowawczego. Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie słuchaczom zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa jest realizowana w różnych podmiotach gospodarczych, leczniczych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Kryterium wyboru miejsca praktyki jest możliwość realizacji programu… czytaj dalej »

Komunikat

Szanowni Państwo! Doradca zawodowy prowadzi konsultacje telefoniczne (41 2652011) bądź za pomocą poczty elektronicznej (dyrektor.cku@ostrowiec.edu.pl) w piątki od 11 do 14. Poniżej przydatne linki: https://www.pip.gov.pl/pl https://www.focus.pl/artykul/ciagle-ksztalcenie-rozwija-osobowosc https://poradnikpracownika.pl/-sciezka-kariery-jak-ja-skutecznie-budowac

Komunikat

Wszyscy Słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, krawiec/technik przemysłu mody, technik architektury krajobrazu, florysta oraz opiekunka dziecięca zdali egzamin. Gratulujemy! W sprawie odbioru świadectw prosimy o kontakt telefoniczny.

Uwaga Słuchacze i Absolwenci!

O wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będziemy informować Państwa 20 marca 2020 r. indywidualnie Proszę na razie nie zgłaszać się do CKU.Pozostajemy w kontakcie mejlowym i telefonicznym.

Komunikat

Drodzy Słuchacze, Drodzy Słuchacze, kształcenie aż do odwołania odbywa się drogą elektroniczną, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie przekazał swojego adresu mejlowego opiekunom grup, ewentualnie uczącym Państwa nauczycielom, proszę o przekazanie go na adres dyrektor.cku@ostrowiec.edu.pl, w treści wpisując swoje imię i nazwisko oraz semestr lub kkz, na którym się Państwo kształcą. Mogą Państwo utworzyć sobie e-maile… czytaj dalej »

Drodzy Słuchacze

poniżej zamieszczamy linki do arkuszy egzaminacyjnych i zadań udostępnionych przez CKE, do trenowania w czasie, gdy nie odbywają się zajęcia. https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/arkusze/ https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/ https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/ Proszę także wykorzystać informacje zawarte w komunikacie wcześniejszym z 13.03.2020 r. Nauka zdalna… Prace kontrolne proszę przesyłać nauczycielom poszczególnych przedmiotów, ewentualnie na adres mejlowy placówki cku@ostrowiec.edu.pl