Autor: admin

Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

– Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku – Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej… czytaj dalej »

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

Wydawanie świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 11.08.2020 r. w godzinach 12:00-15:00 w sekretariacie CKU. Prosimy o zasłanianie ust i nosa podczas pobytu w CKU oraz o posiadanie własnego długopisu i rękawiczek ochronnych. Oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym będą przyjmowane najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r. do godziny… czytaj dalej »

Wytyczne istotne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1 ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną… czytaj dalej »

Ważny komunikat dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać  zdający w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty; – każdy zdający… czytaj dalej »

QUIZY

zbiorówka quizów przygotowujących do matury: Romantyczność-quiz Dziady-quiz Quiz Pan-Tadeusz-quiz cd.-quizów quiz-Wesele-S.-Wyspianski Sklepy-test Chłopi-test Przedwiośnie-test