Kategoria: Aktualności

Plany zajęć na dwa pierwsze zjazdy

Poniżej do pobrania semestralne rozkłady zajęć w formacie xls (excel) Semestralny rozkład zajęć dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (2 pierwsze zjazdy) Semestralny rozkład zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (2 pierwsze zjazdy) Semestralny rozkład zajęć dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych (2 pierwsze zjazdy)

KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI PRAWA PRACY

W Centrum Kształcenia Ustawicznego na zaproszenie dyrektor Anety Piersicńskiej-Maruszewskiej Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła wśród dorosłych konkurs ze znajomości prawa pracy. Obecny inspektor Stanisław Golmento nie krył podziwu dla wiedzy słuchaczy CKU, ponieważ wszyscy uczestnicy osiągnęli bardzo dobre wyniki. Ostatecznie I miejsce ex aequo zajęły Agnieszka Zięba-Stępień i Joanna Lesiak-Pobiega, które wezmą udział w etapie centralnym.… czytaj dalej »

Komunikat w sprawie opłat za egzamin maturalny

Zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2016 roku poz. 1943) Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego… czytaj dalej »

Szerzymy wiedzę o prawie pracy

W dniu 8.12.2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi wykład na temat wybranych elementów prawa pracy. W tym dniu zostanie również ogłoszony szkolny konkurs “Poznaj swoje prawa w pracy”, który odbędzie się w połowie miesiąca stycznia 2018 roku. Baza pytań do konkursu inne przydatne linki: Regulamin konkursu Kampania_PIP_”Pracuję legalnie” Niezbędnik pracownika