Rozpoczęcie zajęć w CKU

Rozpoczęcie zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych – 7.09.2018 r. o godzinie 15:30 (konferencja wstępna – sala 010). Rozpoczęcie zajęć dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 14.09.2018 r. o godzinie 15:30 (konferencja wstępna – sala 010).


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy i malowania elewacji budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproszenie do składania ofert załącznik nr 1 – Formularz oferty załącznik nr 2 – Oświadczenie o akceptacji umowy załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnienieu warunków umowy załącznik nr 4 – Wizualizacja budynku załącznik nr 5 – Wizualizacja budynku załącznik nr 6 – Umowa na wykonanie robót


MATURZYŚCI

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym należy złożyć do 10 lipca 2018 r. do Dyrektora CKU. Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00.