Wydawanie dokumentów

 

Wydawanie świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych po sesji zimowej 2024 – w sekretariacie CKU od 8.04.24 r. od g. 13.00