Uwaga Słuchacze, którzy zdawali egzaminy w sesji ZIMA 2024

 

27 marca 2024 r. – Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji ZIMA 2024.

do 8 kwietnia 2024 r. – Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji ZIMA 2024 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji ZIMA 2024.