100% zdawalności – egzaminy zawodowe – sesja ZIMA 2024

 

Wszyscy zdający, którzy przystąpili do egzaminu w obu częściach w sesji ZIMA 2024, zdali egzamin.

Gratulacje!