Uwaga Słuchacze KKZ w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik rolnik semestr I

 

Zajęcia 15.10.2023 r. z Panem Arkadiuszem Chudzikiem nie odbędą się.

W pozostałe dni 6 i 7 zjazdu zajęcia poprowadzi Pani Faustyna Dzioba.