ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WERNISAŻ FLORYSTYCZNY

 

6 maja 2023 r. rozstrzygnięto konkurs florystyczny pt. „Bukiet boho”. I miejsce zajęła
Ewa Rokita, II należało do Teresy Lisowskiej, III zdobyła Maria Kochanowska. Jury pod
przewodnictwem florystki Ewy Zakowanej nie miało jednak łatwego zadania. Zwycięzcom
nagrody wręczyli radna miejska Krystyna Dziewięcka, sponsor konkursu Kamil Kwiatkowski
oraz dyrektor CKU Aneta Pierścińska-Maruszewska. Fundatorami nagród byli: Kreograf,
Hotel Binkowski, Miobio, Mikododatki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, zaś medialny – Radio Rekord.
Po emocjonującym rozstrzygnięciu konkursu wszyscy przybyli mogli rozkoszować
zmysły podczas wernisażu przygotowanego przez słuchaczki florystyki.