Informacja dla zdających egzaminy w sesji zimowej

 

Certyfikaty kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy zawodowe można odbierać
w sekretariacie 5.04.2023 r. od g. 12.00