Uwaga słuchacze II semestru Szkoły Policealnej – Technik sterylizacji medycznej!

 

25 lutego 2023 r. (sobota) – zajęcia odbędą się w szpitalu.