REGULAMIN KONKURSU PISANIE JEST SZTUKĄ – KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE PISMO

 

(konkurs na najpiękniej przepisany list miłosny Adama Mickiewicza do Maryli z Wereszczaków Puttkamerowej)

Patronat:

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Adresaci:

Osoby dorosłe z powiatu ostrowieckiego

Kontakt:

Prace można dostarczać osobiście do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim lub wysyłać pocztą tradycyjną (ul. Sandomierska 26A) do 21.02.2023 r.
W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe z powiatu ostrowieckiego.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nadawcy w celu realizacji konkursu. Administratorem Danych Osobowych jest organizator reprezentowany przez Anetę Pierścińską-Maruszewską

(kontakt: dyrektor.cku@ostrowiec.edu.pl)

Telefon: 41 265 20 11 w poniedziałki i wtorki od 7.00 do 15.00.

Cele:

– upowszechnianie estetycznego pisma odręcznego

– wskazywanie dobroczynnego wpływu pisania na mózg

Coraz rzadziej posługujemy się pismem odręcznym, tymczasem charakter pisma zdradza wiele informacji o autorze, poza tym każdy wytwór ludzkiej dłoni zasługuje na uznanie. Co więcej, poszukiwani są specjaliści w dziedzinie kaligrafii, m. in. przez agencje reklamowe. Specjaliści zajmujący się pismem wskazują na jego dobroczynne właściwości, pismo uczy bowiem dokładności oraz cierpliwości, ale wyzwala także kreatywność i wzmaga koncentrację.

Poprzednie edycje konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem, dlatego warto kontynuować realizację tego pomysłu.

Nagrody:

Osoby, którym komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, przyzna trzy pierwsze miejsca, mogą liczyć na publikację ich prac w witrynach przystankowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Przewidziano również upominki.

Kryteria oceny:

 W tego typu konkursach trudno wyrzec się subiektywizmu,  bo przecież poczucie estetyki miewamy różne, niemniej brane pod uwagę będą takie czynniki jak proporcje w budowie liter, zagęszczenie, łączenie liter, jednolitość pochylenia, rozmieszczenie na kartce itp.

List do przepisania

List Adama Mickiewicza do Maryli z Wereszczaków Puttkamerowej


Maryo, po tem wszystkiem coś mnie powiedziała w czasie
ostatniego widzenia się naszego, na wiele odważam się pisząc
do ciebie! (…)
Kochana Maryo, ja ciebie szanuję i ubóstwiam jak
niebiankę. Miłość moja tak jest niewinną i boską, jak jej
przedmiot. Ale nie mogę poskromić gwałtownych poruszeń,

(…)

Cóżkolwiek jednak
czuć będę, nigdy ciebie nie zasmucę.
(…)

Moja najdroższa, jedyna! nie widzisz przepaści,
nad którą stoimy! Jak to straszny wpływ może mieć
na twoje zdrowie, na spokojność twojego umysłu.

(…)
Jeżeli chcesz, abym był spokojny, abym był wesoły,
abym ciebie kochał z uczuciem szczęścia, a przynajmniej
bez rozpaczy, daj mnie przykład! odtąd przysięgam
naśladować ciebie.

Bądź zdrowa! – Kiedyż obaczę Maryą? w pierwszem
spojrzeniu obym wyczytał przebaczenie!

Listek ten spalisz, nie śmiem prosić odpowiedzi (…).

Źródło: https://milosc.info/listy/listy-maryli-z-wereazczakow-puttkamerowej-oraz-adama-mickiewicza/