UWAGA Słuchacze zdający egzamin w sesji zimowej 2023 (zmiana z 12 na 26 listopada 2022 r.)

 

Egzaminy próbne z wykorzystaniem systemu elektronicznego dla zdających w sesji zimowej 2023 odbędą się 26 listopada 2022 r. w godzinach od 8:00 do 11:00 dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz w godzinach od 11:45 do 17:00 dla słuchaczy szkół policealnych.