Uwaga zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy w SESJI 2. LATO 2022 R.

 

31.08.2022 r. – Termin ogłoszenia i przekazania szkołom i placówkom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego (sesja czerwiec-lipiec 2022).

07.09.2022 r. – Termin przekazania szkołom i placówkom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów zawodowych oraz przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (sesja czerwiec-lipiec 2022 r.)

07.09.2022 r. od godziny 13:00 – Odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów w sekretariacie CKU (w dni następne w godzinach pracy sekretariatu).