Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 

Konkurs na Wiosenny Bukiet

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na kompozycję florystyczną (bukiet) pt. „Wiosenny Bukiet” z okazji Dnia Florysty.
 2. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Sandomierska 26A – zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.
 4. Patronat medialny objęli: OstrowiecNews, Radio Ostrowiec, Świętokrzyska Grupa Mediowa, Gazeta Ostrowiecka.
 5. Konkurs adresowany jest do kwiaciarni, pasjonatów florystyki, osób prywatnych, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 6. Cele konkursu to popularyzacja sztuki florystycznej oraz dobra zabawa.
 7. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat wpisowych ani opłat w wypadku rezygnacji z udziału w Konkursie.

Przedmiot i zasady konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie wiosennego bukietu z żywego materiału florystycznego, dodatków florystycznych w dowolnym typie
  i rozmiarze.
 2. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jeden bukiet.
 3. Bukiety są przygotowywane i dostarczane do Organizatora na koszt Uczestników.
 4. Prace należy składać 20.05.2022 r. w godzinach 800 – 1500 wraz
  z naczyniem, w którym mają być prezentowane w CKU.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału drogą e-mailową na adres cku@ostrowiec.edu.pl lub telefonicznie – (41) 265-34-67 najpóźniej do 6.05.2022 r. włącznie.
 6. Bukiety przekazane na Konkurs mogą być odebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 21.05.2022 r. o godz. 1200.

Wyłonienie zwycięzcy i nagrody

1. Finał konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie 21.05.2022 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej CKU.

2. Podczas oceny jury zwróci uwagę na pomysłowość, kreatywność Uczestnika, koncepcję, m.in. dobór gatunków, barw, rozmieszczenie elementów, staranność i estetykę wykonania kompozycji, a także jakość wykorzystanych materiałów.

3. Nagrody:

Organizator przewiduje nagrody za I, II, III miejsce, dyplomy dla wszystkich uczestników.

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.

5. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie swoich prac konkursowych, a także publikację zdjęć
w Internecie i wykorzystanie tego materiału w celach promocyjnych.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej cku@ostrowiec.edu.pl

Ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech Uczestników.
 • Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: cku@ostrowiec.edu.pl