Informacja dla zdających egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

Informacja dla zdających egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie komunikaty, w tym dotyczący przyborów i materiałów pomocniczych podczas egzaminów są zamieszczane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Link do informacji na temat egzaminów przeprowadzanych w formule 2019 poniżej: