Uwaga zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy w SESJI 1. ZIMA 2022 R.

 

31.03.2022 r. – Termin ogłoszenia i przekazania szkołom i placówkom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego (sesja styczeń-luty 2022).

07.04.2022 r. – Termin przekazania szkołom i placówkom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (sesja styczeń-luty  2022 r.).


07.04.2022 r. od godziny 13.00  – Odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów w sekretariacie CKU (w dni następne odbiór w godzinach pracy sekretariatu).