Oferta CKU odpowiada potrzebom rynku pracy

 

Zgonie z PROGNOZĄ ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY dla województwa świętokrzyskiego (https://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2022/120 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy),OFERTA EDUKACYJNA W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM JEST ADEKWATNA DO POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO RYNKU PRACY.

Spośród zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie świętokrzyskim, CKU kształci
w następujących zawodach: CUKIERNIK, ELEKTRYK, KRAWIEC, KUCHARZ, OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ.

 

Spośród zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie świętokrzyskim, CKU kształci
w następujących zawodach: FLORYSTA, FRYZJER, PODOLOG, ROLNIK, TECHNIK ROLNIK, TECHNIK STYLISTA, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH.