Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego w CKU

 

Sesja – LATO 2022

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

  1. ROL.04. (rolnik)

Część pisemna (na komputerze) : 4 czerwca 2022 godz. 8.00 i 10.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 5, 6, 7 czerwca 2022, godz. 8.00, 12.30, 17.00

  • ELE.02. (elektryk)

Część pisemna (na komputerze) : 4 czerwca 2022 , godz. 14.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 11 czerwca 2022, godz. 8.00

  • OGR.03. (technik architektury krajobrazu)

Część pisemna (na komputerze) : 3 czerwca 2022 , godz. 18.00

Cześć praktyczna (model ,,D”) : 1 czerwca 2022, godz. 9.00

  • INF.03. (technik informatyk)

Część pisemna (na komputerze) :  4 czerwca 2022 , godz. 14.00

Cześć praktyczna (model ,,D”) : 9 czerwca 2022, godz. 17.00

  • MED.03. (opiekun medyczny)

Część pisemna (na komputerze) : 4 czerwca 2022 , godz. 14.00 i 16.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 14 czerwca 2022, godz. 8.00, 11.00, 14.00,

  • HGT.02. (kucharz)

Część pisemna (na komputerze) : 4 czerwca 2022 , godz. 12.00 i 14.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 11 – 12 czerwca 2022, godz. 8.00, 12.00, 16.00.

  • FRK.04. (technik usług kosmetycznych)

Część pisemna (na komputerze) : 4 czerwca 2022 , godz. 14.00
Cześć praktyczna (model ,,D”) : 1 czerwca 2022, godz. 9.00

  • AU.26. (technik usług fryzjerskich)

Cześć praktyczna (model ,,D”) : 20 czerwca 2022, godz. 9.00

Szkoła Policealna

  1. MED.12. (technik sterylizacji medycznej)

Część pisemna (na komputerze) : 3 czerwca 2022 , godz. 14.00, 16.00,

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 13 czerwca 2022, godz. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00.