REGULAMIN KONKURSU PISANIE JEST SZTUKĄ – KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE PISMO

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs na najpiękniej przepisany list miłosny Wisławy Szymborskiej do Kornela Filipowicza

Patronat:

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Adresaci:

Osoby dorosłe z powiatu ostrowieckiego

Kontakt:

Prace można dostarczać osobiście do CKU lub wysyłać pocztą tradycyjną (ul. Sandomierska 26A) do 28.02.2022 r. W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe z powiatu ostrowieckiego.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nadawcy w celu realizacji konkursu. Administratorem Danych Osobowych jest organizator reprezentowany przez Anetę Pierścińską-Maruszewską

(kontakt: dyrektor.cku@ostrowiec.edu.pl)

Telefon: 41 265 20 11 w poniedziałki i wtorki od 7.00 do 15.00.

Cele:

– upowszechnianie estetycznego pisma odręcznego

– wskazywanie dobroczynnego wpływu pisania na mózg

Coraz rzadziej posługujemy się pismem odręcznym, tymczasem charakter pisma zdradza wiele informacji o autorze, poza tym każdy wytwór ludzkiej dłoni zasługuje na uznanie. Co więcej, poszukiwani są specjaliści w dziedzinie kaligrafii, m. in. przez agencje reklamowe. Specjaliści zajmujący się pismem wskazują na jego dobroczynne właściwości, pismo uczy bowiem dokładności oraz cierpliwości, ale wyzwala także kreatywność i wzmaga koncentrację.

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem, dlatego warto kontynuować realizację tego pomysłu.

Nagrody:

Osoby, którym komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, przyzna trzy pierwsze miejsca, mogą liczyć na publikację ich prac w witrynach przystankowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Przewidziano również upominki.

Kryteria oceny:

 W tego typu konkursach trudno wyrzec się subiektywizmu,  bo przecież poczucie estetyki miewamy różne, niemniej brane pod uwagę będą takie czynniki jak proporcje w budowie liter, zagęszczenie, łączenie liter, jednolitość pochylenia, rozmieszczenie na kartce itp.

List do przepisania

11. 8. 68

Kornelu Kochany!

Piszę do Ciebie, bo mi w ten sposób trochę lżej. Jeszcze wiele trudności muszę tu pokonać, żeby jakoś znieść tę kurację. To że nie płaczę już, to dopiero pierwszy etap. Cały czas mi się zdaje, że nie byłam dla Ciebie tak serdeczna jak powinna bym i jak chciałam. (…)

Trochę czytam, trochę myślę i na tym koniec. Twoja różyczka wygląda jeszcze jak panienka. (…)

Mój bardzo drogi, napisz do mnie słówko o swoich sprawach.

Całuję

 W.

Fragment listu Wisławy Szymborskiej do Kornela Filipowicza – pochodzi z książki „Najlepiej w życiu ma twój kot, bo jest przy Tobie”

Podpis uczestnika konkursu (imię nazwisko oraz telefon kontaktowy)

Źródło:

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/56,150462,20925834,najlepiej-w-zyciu-ma-twoj-kot.html?disableRedirects=true