Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego w CKU

 

Sesja – zima 2022

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

  1. RL.16. (technik rolnik)

Część pisemna (arkusze) : 11 stycznia 2022 , godz. 12.00

Cześć praktyczna (model ,,D”) : 10 stycznia 2022, godz. 13.00

  • ELE.02. (elektryk)

Część pisemna (na komputerze) : 15 stycznia 2022 , godz. 12.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 16 stycznia 2022, godz. 8.00

  • OGR.01. (florysta)

Część pisemna (na komputerze) : 15 stycznia 2022 , godz. 8.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 16 stycznia 2022, godz. 11.00 i 14.00

  • INF.02. (technik informatyk)

Część pisemna (na komputerze) : 15 stycznia 2022 , godz. 12.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 17 stycznia 2022, godz. 8.00

  • MED.03. (opiekun medyczny)

Część pisemna (na komputerze) : 11 stycznia 2022 , godz. 13.00 i 15.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 18 stycznia 2022, godz. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00.

  • MOD.03. (krawiec)

Część pisemna (na komputerze) : 15 stycznia 2022 , godz. 10.00 i 12.00

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 21 stycznia 2022, godz. 8.00, 12.30, 17.00.

Szkoła Policealna

  1. BHP (technik bhp)

Część pisemna (na komputerze) : 15 stycznia 2022 , godz. 14.00 i 16.00

Cześć praktyczna (model ,,D”) : 10 stycznia 2022, godz. 9.00

  • MED.12. (technik sterylizacji medycznej)

Część pisemna (na komputerze) : 14 stycznia 2022 , godz. 14.00, 16.00, 18.00.

Cześć praktyczna (model ,,W”) : 15 stycznia 2022, godz. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00.