KONFERENCJA PIP we współpracy z CKU

 

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim organizują konferencję pn. „Prawo pracy przez cały rok”, skierowaną do słuchaczy CKU oraz pracodawców i pracowników z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Konferencja odbędzie się 10.09.2021r. od godz.15. Jej cele to:
– rozpowszechnianie informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej.
– zapoznanie słuchaczy CKU oraz grupy pracobiorców i pracodawców, w tym także agencji zatrudnienia, oferujących tego typu prace z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego.
– poinformowanie o kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod nazwą „Prawa przez cały rok” oraz programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”, w którym CKU współpracuje aktywnie od kilku lat z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach.
O patronat honorowy poproszono pana Jarosława Górczyńskiego Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Program konferencji:
Godz. 15:00 – Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników konferencji
Godz. 15:10 – Wykład na temat : „Zatrudnienie pracowników w ramach prac sezonowych” – mł. inspektor pracy OIP Kielce Martyna Drej
Godz. 16:00 – przerwa kawowa
Godz. 16:15 – wykład na temat : Wybrane elementy prawa pracy realizowane w programie edukacyjnym pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa” – gł. Specjalista OIP Kielce Stanisław Golmento.
Godz. 17:00 – wystąpienia innych instytucji rynku pracy.
W trakcie konferencji czynne będzie stoisko z bezpłatnymi wydawnictwami PIP.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy potwierdzić udział w konferencji do 8 września 2021r. do godz. 15 do Centrum Kształcenia Ustawicznego (tel. (41) 2653467 lub e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl) .
Słuchacze CKU i zainteresowane osoby problematyką prawa pracy będą miały dostęp do bazy pytań z odpowiedziami na temat prawa pracy i bhp (ok. 350 pytań) w celu utrwalenia omawianych zagadnień i ewentualnego wykorzystania zdobytej wiedzy w planowanym na grudzień 2021 roku konkursie wiedzy pod nazwa „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Konferencja i inne działania edukacyjne prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim mają na celu poszerzenie wiedzy na temat prawa pracy wśród pracowników i pracodawców.