Uwaga zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy w SESJI LATO 2021 R.

 

31.08.2021 r. – Termin ogłoszenia i przekazania szkołom i placówkom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego (sesja czerwiec–lipiec 2021).

08.09.2021 r. – Termin przekazania szkołom i placówkom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (sesja czerwiec–lipiec 2021 r.)
08.09.2021 r. od godziny 13.00  – Odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów w sekretariacie CKU (w dni następne odbiór w godzinach pracy sekretariatu).

Uwaga zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym

10.09.2021 r. – Termin ogłoszenia wyników matur. Odbiór w sekretariacie CKU od godz. 12.00