Słuchacze szkoły policealnej – Podolog

 

Rozpoczęcie zajęć odbędzie się 3 września 2021 r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej na parterze.