Regulamin konkursu „Bukiet urodzinowy”

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na kompozycję florystyczną (bukiet) pt. „Bukiet urodzinowy”.
 2. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Sandomierska 26A – zwany dalej „Organizatorem”. Partnerzy to Radio Rekord oraz Sponsorzy.
 3. Konkurs adresowany jest do kwiaciarni, pasjonatów florystyki, osób prywatnych, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 4. Cele konkursu to popularyzacja sztuki florystycznej oraz dobra zabawa.
 5. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat wpisowych ani opłat w wypadku rezygnacji
   z udziału w Konkursie.

Przedmiot i zasady konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie bukietu urodzinowego z okazji urodzin Radia Rekord z żywego materiału florystycznego, dodatków florystycznych w dowolnym typie
   i rozmiarze.
 2. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jeden bukiet.
 3. Bukiety są przygotowywane i dostarczane do Organizatora na koszt Uczestników.
 4. Prace należy składać 21.08.21 w godzinach 16-17 wraz z naczyniem,
  w którym mają być prezentowane przy stoisku CKU, obok amfiteatru.
 5. Uczestnicy konkursu nie mogą prowadzić na przygotowanych stanowiskach sprzedaży własnego towaru.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału drogą e-mailową na adres cku@ostrowiec.edu.pl lub telefonicznie pod numer (41) 265-34-67 najpóźniej do 16.08.2021 r. włącznie. W zgłoszeniu należy zawrzeć informację, jakie wyposażenie będzie potrzebne do prezentacji.
 7. Bukiety przekazane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Naczynia, w których bukiety były dostarczone i prezentowane, Uczestnik odbiera we własnym zakresie do 25.08.2021 r. z CKU (ul. Sandomierska 26A).

  Wyłonienie zwycięzcy i nagrody

1. Finał konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas imprezy urodzinowej Radia Rekord – 21.08.2021 r. około godziny 20.00 w amfiteatrze w Parku Miejskim.
2.      Najlepszy bukiet zostanie wyłoniony przez jury składające się
z florystów i przedstawicieli Radia Rekord.
3.      Podczas oceny jury zwróci uwagę na pomysłowość, kreatywność Uczestnika, koncepcję, m.in. dobór gatunków, barw, rozmieszczenie elementów, staranność i estetykę wykonania kompozycji, a także jakość wykorzystanych materiałów.
4.      Nagrody:
Zwycięzca będzie miał szansę zaistnieć na antenie radia – „Daj się poznać w Radio Rekord” oraz otrzyma zaproszenie na zabieg kosmetyczny.
5.      Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.
6.      Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie swoich prac konkursowych, a także publikację zdjęć
w Internecie i wykorzystanie tego materiału w celach promocyjnych.

Postanowienia końcowe

1.         Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje
o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej cku@ostrowiec.edu.pl
Ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
2.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech Uczestników.
 • Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: cku@ostrowiec.edu.pl