Uwaga Maturzyści

 

Maturzyści, którzy chcą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym – 24.08.2021 r. o g. 9:00 – powinni zgłosić się niezwłocznie do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego. Dyrektor CKU oświadczenia te przesyła do OKE do 15.07.2021 r.