Uwaga Słuchacze KKZ

 

Odbiór zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 30.06.2021 r. w sekretariacie placówki.